Redaktion.biz Startsida
Information på svenska
Researchsidan
Det Europeiska Webbmästareförbundet Webmasters Europe deltar som rådgivare när det gäller programmets tekniska utformning och rekommenderar Redaktion.biz som innehållshanterings-system för webbplatser.
Innovationsrådet vid ALMI Företagspartner Stockholm AB har beviljat innovationsstöd till Michael Schmidt för patentansökan.
Patent nummer 0303013-7 med benämning »Arrangemang för att förmedla ändringar i textdokument på olika språk« meddelades 2005-07-12 av Patent- och Registreringsverket.
Ansökningen blev allmänt tillgänglig: 2005-05-15
Inväntningstiden utlöpt: 2006-04-20
Patenthavare: Michael Schmidt
Ombud: Groth & Co KB


Tekniska krav

 • Plattform: Plattformoberoende (vid Application Service på IHS-servern), stora system med lokal installering: Unix/Linux-Apache/PHP eller Windows IIS med PHP4Win
 • Databas: MySQL
 • Användarklienter: webbrowser IE 4 och högre rekommenderas
 • Besökarklienter: alla vanligt förekommande browsers på marknaden stöds. Särskilda versioner för specialbrowsers, t ex för handikappade, kan läggas till.
 • Administration i webbrowsern
 • Plattformoberoende, webbaserade gränssnitt med inbyggda hjälpfunktioner

Tekniska möjligheter

 • Integrering i redan befintliga webbplatser
 • Övertagning av befintliga webbplatser
 • Anrop via relationsdatabasförfrågning
 • Integrerad sökfunktion som är konfigurerbar och utvikbar t ex med Google
 • Flerfaldig presentation av innehåll
 • Automatisk export av statiska HTML-sidor för webbplatser med hög belasting.
 • APIs

Levande webbsidor med Redaktion.biz

Redaktion.biz är mer än ett datasystem. Det är ett avancerat webbpubliceringssystem (CMS) som har utvecklats utifrån skribentens arbetssätt i en redaktionell miljö. Redaktion.biz erbjuder förutom ett innehållshanteringssystem även redaktionella tjänster, t. ex. kontinuerliga uppdateringar av hemsidan.

Systemet finns på ett flertal språk och språkhanteringen har även fått svenskt patent (se vänsterspalt). Gränssnittet finns bl. a. på svenska.

Lätt och smidig

Artikeleditor - lägg till, redigera och ta bort artiklar. Med integrerat arbetsflöde för granskning och publicering.

Kategorihantering - kategoriseringen sorterar innehållet efter ämnesområden.

Informationspaket - automatiska sammanställningar av ett flertal artiklar som behandlar ett visst tema.

Mallhantering - komfortabel styrning av webbplatsens layout, exempelvis hur texter presenteras, antal artiklar per sida, färger, ramar och bilder.

Navigationshantering - strukturering och organisation av webbplatsens navigering dvs. alla interna länkar samt startnavigation. Här finns det också inställningsmöjligheter för den automatiskt genererade sitemapen och för katalogen. I katalogen ompaketeras artiklar efter temaområden.

Arkiv - tar hand om samtliga artiklar och är ständigt uppdaterat. Arkivet har 4 researchmappar. En av dessa mappar kan anpassas efter egna behov.

Användarförvaltning - här styrs rättigheterna för de olika roller som användarna ges, exempelvis skribent, redaktör och administratör. Även användaren kan ställa in delar av sin profil själva.

RSS Export/Import - visa egna nyheter på andra webbplatser. Visa andras nyheter på egen webbplats. Export finns även som Javascript-variant.

Vad kostar det?

CMS
Det finns fyra CMS-storlekar:
 • Brons - för hemsidor (från 70 kr./månad*)
 • Silver - för webbsajter (från 650 kr./månad*)
 • Guld - för portaler (från 2 480 kr./Månad*)
 • Platin - för stora företag: Serverinstallation med fastpris 550 000 kr.*

Konsulttjänster
Projektledning, Webdesign e.d.: 980 kr./timme*

*Moms resp. EU/tyska mervärdeskatt 19% tillkommer
Mer information om priser och tjänster:
Kontakta Michael Schmidt, tfn 0733 70 6266.


Om oss

Michael SchmidtGrundaren och projektledaren för Redaktion.biz är Michael Schmidt, certifierad webbmästare, webbutvecklare och webbdesigner av webbmästare-världsorganisationen WOW. Innan han specialiserade sig på internetteknologi arbetade han många år som översättare och journalist. Som översättare deltog han i utvecklingen av databaser med avancerade ordboksfunktioner. Han har även deltagit i flera webbprojekt på Sveriges Radio, bl. a. Radio Swedens innehållshanteringsverktyget på 18 språk och Sveriges Radios Internwebb.

Thorsten DrönnerJu enklare det ska vara för användarna, desto mer komplicerat blir det för programmeraren. Detta komplexa system är i goda händer hos informatikern Thorsten Drönner, tidigare docent vid Webmasters Akademie. Där ansvarade han för undervisningsmetodik och programmering. Han har lång erfarenhet av utveckling och produktion av databasbaserade webbproduktioner.

Michael Gehring
Avancerad webbdesign kräver inte bara goda tekniska kundskaper utan öga för form och färg. Michael Gehring är mannen som kommer in i spelet när kravet är perfekt och unikt utseende. Han har undervisat webbdesign hos Webmasters Akademie och är nu specialiserad på
grafisk form, audioproduktion och videoproduktion.


Hantering av innehåll

 • Redigeringsmod (starta artikelredigering direkt från sidans förhandsgranskning)
 • Bildarkiv
 • Bildspelgenerator
 • Filarkiv
 • Organisation av metainformation
 • Förvaltning av indexerade ord
 • Action Codes för specialinsatser
 • Integrering av multimedialänkar
 • Relaterade länkar
 • Automatiska länkar
 • Manuella länkar
 • Automatisk produktion av länk- och faktasamlingar (Dossier, informationspaket)
 • Automatiska tickers (nyhetsrubriker)
 • Automatiska teasers (puffrubrik)
 • Tickers och teasers kan via Javascript och RSS integreras i andra webbplatser (Partner Sites)

Redaktionellt arbetsflöde

 • Arbetsgrupper
 • Roller (Skribent, redaktör, Webmaster mm)
 • Message Center (notifiering för godkännande av artiklar)
 • Automatisk arkivering
 • Automatisk versionering

Grafisk stil

 • Globala ändringar styrs via setup
 • Semiglobala ändringar styrs via mallhanteraren
 • Företagets grafiska profil överförs till alla nivåer
 • Anpassningsbara standardmallar
 • Import av komplett sidlayout eller design som ny mall
 • Nya mallar kan skapas baserade på standardmallar eller valfria importerade mallar

Navigering / Sidkarta

 • Automatisk navigation med egen sorteringsinställning
 • Automatiserat arkiv
 • Automatiserad sidkarta
 • Automatisk generering av Google Sitemaps

Säkerhet

 • Separering av produktionsserver och publikationsserver vid stora webbplatser
 • Automatiska säkerhetskopior med daglig, vecko-, månads- och årsbackup
 • Individuella säkerhetskopieringar möjligt
 • Nerladdning av säkerhetskopior som CSV-fil

Kontakt

Michael Schmidt
Box 6295
102 35 Stockholm

Mobil: 073-370 62 66
Fax: 08-612 06 22